Undervisningsmateriale til Dansk Statsborger og Medborgerskab

Artikler om Dansk Statsborgerskab og Medborgerskab

Læs op på Dansk - Kapitel 6 Temaopslag Download audio DANMARKS GEOGRAFI Det danske landskab er formet af de istider, som i flere omgange helt har dækket det område, der i dag udgør Danmark. Isen
Læs op på Dansk - Kapitel 5 Dansk kulturliv Download audio INDLEDNING I Danmark hører kultur og hverdagsliv sammen. Byerne, landskabet, skolerne, teknologien, videnskaben, kunsten og de måder,
Læs op på Dansk - Kapitel 4 Danmark og omverdenen Download audio INDLEDNING Omfanget af det internationale samarbejde er vokset siden afslutningen på 2. Verdenskrig. Ikke mindst ud fra et stærkt
Læs op på Dansk - Kapitel 3 Den Danske Økonomi Download audio INDLEDNING I følge IMF (Den Internationale Valutafond) er Danmark verdens 9. rigeste land ud af i alt 192 lande – og det tredje
I 1945, lige efter 2. Verdenskrig, blev Danmark medlem af FN*. I 1949, i starten af Den Kolde Krig*, blev Danmark medlem af NATO* sammen med blandt andet USA og en række andre vesteuropæiske lande.
Læs op på Dansk - Kapitel 2 Det Danske Demokrati Download audio INDLEDNING Det danske demokrati har udviklet sig gennem næsten 175 år. Det er blevet påvirket af begivenheder og politiske ideer i
Et stort energiforbrug – ved afbrænding af kul, olie og gas (fossile brændsler) – inden for blandt andet produktion og transport har været afgørende for at skabe den store økonomiske vækst
Læs op på Dansk - Kapitel 1 Danmarks Historie Download audio INDLEDNING Det danske samfund har rødder, der rækker langt tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at kende for at forstå det
Danmark er bygget på idealer om blandt andet frihed og demokrati. Disse er fastlagt i Danmarks grundlov. Grundloven bestemmer for eksempel, at man kan sige eller skrive, hvad man vil
Der er en lang tradition for litteratur, teater, billedkunst, musik, arkitektur og flm i Danmark. Dette fakta-ark handler om: Vigtige skikkelser fra dansk kultur 1700-tallet Ludvig Holberg