4. Musik

- Udgivet i artikel Kapitel 5. Dansk Kulturliv af med Kommentarer

MUSIK De mange store horn, der er bevaret fra bronzealderen (1700-500 før Kristus), tyder på, at musik har været kendt i Danmark i flere tusinde år. Man ved dog ikke med sikkerhed, hvad de smukke
BILLEDEKUNST OG SKULPTUR De ældste eksempler på billedkunst og udsmykning af genstande i Danmark går langt tilbage i tiden. Den vigtigste skat fra de ældste tider er den såkaldte Solvogn – en

2. Litteratur

- Udgivet i artikel Kapitel 5. Dansk Kulturliv af med Kommentarer

LITTERATUR Den ældste litteratur i Danmark er skrevet på oldnordisk med runer, vikingetidens bogstaver. Ordet ”runer” betyder ”hemmeligheder”, og runerne blev ofte tillagt magisk kraft. Den
INDLEDNING I Danmark hører kultur og hverdagsliv sammen. Byerne, landskabet, skolerne, teknologien, videnskaben, kunsten og de måder, danskere møder hinanden på, er blevet til igennem en lang
DANMARK, NATO OG UDENRIGSPOLITISK AKTIVISME Selv om Danmark med sin indtræden i NATO i 1949 opgav sin traditionelle neutralitet, holdt Danmark relativt lav militær profil frem til Den Kolde Krigs
DANMARKS GLOBALE SAMARBEJDE De internationale forbindelser stopper ikke ved Europa. Danmark er også medlem af mange organisationer, der beskæftiger sig med større regionale eller globale
DANMARK I EUROPA 2.1. DEN EUROPÆISKE UNION De første skridt i Den Europæiske Unions historie var Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som blev oprettet i 1952 af seks europæiske lande. Ud
Kapitel 4. Indledning INDLEDNING Omfanget af det internationale samarbejde er vokset siden afslutningen på 2. Verdenskrig. Ikke mindst ud fra et stærkt ønske om at undgå nye krige. Fremtidige
ARBEJDSMARKED De fleste i den erhvervsaktive alder deltager på det danske arbejdsmarked. Det gælder både mænd og kvinder. I 2019 var 77,0 procent af mændene og 73,2 procent af kvinderne
ERHVERVSLIV 3.1. FRA LANDBRUGSSAMFUND TIL VIDENS- OG SERVICESAMFUND Ligesom de fleste andre velhavende lande har Danmark gradvist udviklet sig fra et landbrugssamfund til et industrisamfund og