Undervisningsmateriale til Dansk Statsborger og Medborgerskab

Artikler om Dansk Statsborgerskab og Medborgerskab

Man har som borger pligt til at overholde landets love, og nogle love kan man straffes for at overtræde. Politiet undersøger sager, hvor der er mistanke om, at en person har gjort noget strafbart*.
Danmark er et demokrati. Det viser sig fx både gennem regler for valg, ved de demokratiske rettigheder og i en demokratisk kultur. Når der er valg, er det borgerne, der vælger politikerne til
Ligebehandling og ligestilling betyder, at alle borgere uanset fx køn, etnisk oprindelse eller religion skal behandles lige. Hvis man bliver forskelsbehandlet, uden der er nogen saglig grund til
I Danmark er der en lang tradition for at danne foreninger. Her mødes mennesker om fælles interesser eller mål. Foreningerne er med til at skabe sociale fællesskaber i det danske samfund. Her
Alle borgere kan komme til lægen eller på sygehuset, hvis det er nødvendigt. Langt de feste behandlinger er gratis, og udgifterne betales via skatterne. Nogle behandlinger skal borgerne dog selv
Det er de enkelte familiers ansvar at få livet i familien til at fungere og at give børnene trygge forhold at vokse op i. Men samfundet har en række tilbud, der er med til at skabe gode rammer*
Det danske erhvervsliv består af forskellige sektorer. Dette fakta-ark omhandler: Det danske landbrug Dansk industri Dansk søfart Danske serviceydelser Dansk landbrug Danmark har traditionelt
Velfærdssamfundet* i Danmark bygger på en slags gensidig aftale mellem borgerne og staten. På den ene side bidrager* borgerne ved, at de borgere, der kan, arbejder og betaler skat. På den anden
Dette fakta-ark handler om: Hvordan det danske arbejdsmarked fungerer Flexicurity Kollektive overenskomster Fagforeninger Når man får arbejde Løn Arbejdstid Ferie Barselsorlov, fædreorlov og
Det har været et politisk mål i Danmark siden 1960’erne at give forældre mulighed for at få deres børn passet uden for hjemmet i vuggestuer og børnehaver, fordi man ønskede at få kvinderne