VELFÆRDSSAMFUNDET Det danske velfærdssamfund bygger på et princip om, at den enkelte borger har både rettigheder og pligter. Borgere, der opfylder visse betingelser, har ret til
Kapitel 3. Indledning Ethvert samfund har kun begrænsede ressourcer (penge) – det gælder også rige lande som Danmark. Selve ordet ”økonomi” kommer fra græsk og betyder ”husholdning”,
DET DANSKERETSSAMFUND 3.1. RETTIGHEDER I GRUNDLOVEN I et demokrati som det danske er der grænser for statens magt over for den enkelte borger. Borgerne har en række grundlæggende rettigheder, som

17. Mediernes Danmark

- Udgivet i artikel Temaopslag af med Kommentarer

MEDIERNES DANMARK De første moderne danske aviser udkom i 1700-tallet. Berlingske Tidende, som stadig eksisterer under navnet Berlingske, udkom første gang i 1749. I begyndelsen bragte aviserne

16. Klima

- Udgivet i artikel Temaopslag af med Kommentarer

KLIMA Global opvarmning – et globalt problem Forbrug af store mængder energi – i form af afbrænding af kul, olie og gas (samlet kaldet fossile brændsler) – inden for blandt andet produktion

15. Sundhed og sundhedsvæsen

- Udgivet i artikel Temaopslag af med Kommentarer

SUNDHED OG SUNDHEDSVÆSEN Sundhed er et af de områder, som vælgerne synes, er allervigtigst. Og sundhedsvæsenet er også det område – kun overgået af overførselsindkomsterne – som det

14. Ligestilling mellem kønnene

- Udgivet i artikel Temaopslag af med Kommentarer

LIGESTILLING MELLEM KØNNENE Ligestilling mellem mænd og kvinder er i dag en af det danske samfunds grundværdier. Sådan har det ikke altid været, og der er stadigvæk udfordringer, men der er
DISKRIMINATION, ANTISEMITISME, HADFORBRYDELSER OG EKSTREMISME Danmark er bygget på idealer om blandt andet frihed og demokrati. Disse idealer er fastlagt i Danmarks forfatning, grundloven.

12. Familie og familieliv

- Udgivet i artikel Temaopslag af med Kommentarer

FAMILIE OG FAMILIELIV Familien har undergået store forandringer i Danmark gennem de seneste hundrede år og især siden 1960’erne, hvor nye kulturelle strømninger ikke blotpåvirkede politik,
2.1. GRUNDLOVEN – DANMARKS FORFATNING Rammerne for det danske demokrati er fastlagt i Danmarks Riges Grundlov, Danmarks forfatning. Det er en ret kort tekst med i alt 89 paragraffer, der indeholder