Det danske erhvervsliv består af forskellige sektorer. Dette fakta-ark omhandler: Det danske landbrug Dansk industri Dansk søfart Danske serviceydelser Dansk landbrug Danmark har traditionelt
Dette fakta-ark handler om: Hvordan det danske arbejdsmarked fungerer Flexicurity Kollektive overenskomster Fagforeninger Når man får arbejde Løn Arbejdstid Ferie Barselsorlov, fædreorlov og
Det har været et politisk mål i Danmark siden 1960’erne at give forældre mulighed for at få deres børn passet uden for hjemmet i vuggestuer og børnehaver, fordi man ønskede at få kvinderne
Uddannelse er meget vigtig, da de fleste job på det danske arbejdsmarked kræver, at man har en uddannelse. Det danske samfund kaldes ofte et videnssamfund. Det betyder, at stadig flere mennesker
Der er undervisningspligt i Danmark. Alle børn skal have mindst ti års undervisning. De fleste forældre vælger at sætte deres barn i folkeskolen. Forældrene kan dog også vælge, at barnet skal
Hvornår blev indfødsretsprøven indført? I december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at for at opnå dansk statsborgerskab skulle alle udlændinge bestå en
Undervisningsmateriale til den officielle dansk indfødsretsprøve, alt sammen i en app. Download den nu her, og forbered dig til prøven med det samme.
De små børn der dengang blev udvist fra Danmark! For lidt over 10 år siden, stod en lille Thailands pige til at blive udvist fra Danmark, uden sin mor og søster. Moderen er gift med en dansk

Fremmed i Danmark

- Udgivet i Debatten af med Kommentarer

Opvokset i Danmark, men er fremmed! De Radikale har fremsat et lovforslag om, at børn og unge, der er født og opvokset her i Danmark skal have nemmere adgang til statsborgerskab, når de fylder 18
Forslag til permanent ophold, skal hæves til 5 år. Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2022 om at ændre cirkulæreskrivelse om naturalisation, således at udlændinge, der søger