INDUSTRIALISERINGEN OG NYE POLITISKE BEVÆGELSER (1864-1914) Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund. Der kom gang i
DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, herunder Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, der følte sig henholdsvis
OPLYSNINGSTID OG VEJEN TIL DEMOKRATI (ca. 1700-1849) Oplysningstiden i 1700-tallets Europa var en tid, der var præget af store forandringer. Oplysningstiden byggede på den opfattelse, at
SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620) I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæiske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområder uden for
Når man skal op til indfødsretsprøven, kræver det at man læser lærematerialet til dansk statsborgerskab. Prøven indeholder spørgsmål om danske samfundsforhold kultur, historie, politik og
Indfødsret er kort betegnelse for en anden formel for statsborgerskab eller statsborgerret. Begrebet kommer fra vores grundlov i 1665 også kaldt Kongeloven. Den første demokratiske grundlov blev

Det Danske pas

- Udgivet i artikel Det Danske pas af med Kommentarer

Det Danske pas var ikke påkrævet i starten af år 1900, det var dengang nemt at rejse inden for Europa, her varder kun få mennesker i Danmark der var besiddelse af et pas. Passet har haft flere
REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENEVÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700) Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. Det betød samtidig, at kongens magt blev meget større. Kirken,

3. Middelalder

- Udgivet i artikel Kapitel 1. Danmarks Historie af med Kommentarer

MIDDELALDER (ca. 1050-1500) I middelalderen kæmpede kongen, kirken og adelen ofte mod hinanden om magten. Kongemagt og kirke kom dog med tiden til at hænge tættere sammen. Ud over denne udvikling

2. Vikingetid

- Udgivet i artikel Kapitel 1. Danmarks Historie af med Kommentarer

VIKINGETID (ca. 750-1050) I vikingetiden blev Danmark samlet under en konge, og magten i landet begyndte at blive centraliseret. Vikingerne sejlede på togter ud i Europa, hvor de handlede og