1.10 DANMARK BESAT AF TYSKLAND (1940-45) Verdenskrig brød ud i september 1939, da det nazistiske Tyskland angreb Polen. Danmark var besat af Tyskland fra 1940 indtil krigens afslutning i 1945.
1.9 VERDENSKRIG, KRISER OG SOCIALREFORMER (1914-40) 1914-18 rasede 1. Verdenskrig mellem Europas stormagter. Danmark undgik at blive direkte involveret. De efterfølgende år var præget af en højst
Vi har udviklet materiale til den officielle indfødsretsprøve. Alt undervisningsmateriale er i en App. Download den nu fra vores hjemmeside af. Se denne video hvordan du bruger og komme i gang med
Ifølge Danmarks Statistik 2021 er der ca. 19.000 voksne, og over 54.000 børn og teenagere. Som er født og opvokset i Danmark, som ikke er dansk statsborger. Et af problemerne er, at man skal have
Det er i Danmark muligt både at have et dansk statsborgerskab og et udenlandsk statsborgerskab, hvis landet med dit andet statsborgerskab tillader det. Det samme gælder for dansker, som vælger at
1.8 INDUSTRIALISERINGEN OG NYE POLITISKE BEVÆGELSER (1864-1914) Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund. Der kom gang
1.7 DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, herunder i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, der følte sig
1.6 OPLYSNINGSTID OG VEJEN TIL DEMOKRATI (ca. 1700-1849) Oplysningstiden i 1700-tallets Europa var en tid, der var præget af store forandringer. Oplysningstiden byggede på den opfattelse, at
1.5 SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620) I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæiske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområder uden for
Når man skal op til indfødsretsprøven, kræver det at man læser lærematerialet til dansk statsborgerskab. Prøven indeholder spørgsmål om danske samfundsforhold kultur, historie, politik og