Indfødsret er kort betegnelse for en anden formel for statsborgerskab eller statsborgerret. Begrebet kommer fra vores grundlov i 1665 også kaldt Kongeloven. Den første demokratiske grundlov blev

Det Danske pas

- Udgivet i Det Danske pas af med Kommentarer

Det Danske pas var ikke påkrævet i starten af år 1900, det var dengang nemt at rejse inden for Europa, her varder kun få mennesker i Danmark der var besiddelse af et pas. Passet har haft flere
1.4 REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENEVÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700) Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. Det betød samtidig, at kongens magt blev meget større.
1.3 MIDDELALDER (ca. 1050-1500) I middelalderen kæmpede kongen, kirken og adelen ofte mod hinanden om magten. Kongemagt og kirke kom dog med tiden til at hænge tættere sammen. Ud over denne
VIKINGETID (ca. 750-1050) I vikingetiden blev Danmark samlet under én konge, og magten i landet begyndte at blive centraliseret. Vikingerne sejlede på togter ud i Europa, hvor de handlede,
Det danske samfund har rødder, der rækker langt tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at kende for at forstå det danske samfund, som det ser ud i dag. Velfærdssamfundet, det politiske