Undervisningsmateriale til Dansk Statsborger og Medborgerskab

Artikler om Dansk Statsborgerskab og Medborgerskab

Indfødsretsprøven

For at få Dansk statsborgerskab skal du bestå indfødsretsprøven. Alt undervisningsmaterialet til indfødsretsprøven er opdelt i 6 temaer.

Udgivet i August 2023

Kapitel 1. Danmarks Historie

Kapitel 2. Det Danske Demokrati

Kapitel 3. Den Danske Økonomi

Kapitel 4. Danmark og Omverdenen

Kapitel 5. Dansk Kulturliv

Kapitel 6. Temaopslag

Spørgsmålene er formet ud fra disse emner der er forbundet med lærematerialet og som kommer til den officielle indfødsretsprøve. Det er VIGTIGT at man læser alt dette materiale, og dette tager vi her fra danskstatsborger.dk også udgangspunkt i og har ikke andre spørgsmål der ikke omhandler noget fra lærematerialet. Du kan læse mere om undervisningsmaterialet fra vores hjemmeside af.

Læs op på Dansk - Kapitel 6 Temaopslag Download audio DANMARKS GEOGRAFI Det danske landskab er formet af de istider, som i flere omgange helt har dækket det område, der i dag udgør Danmark. Isen
Læs op på Dansk - Kapitel 5 Dansk kulturliv Download audio INDLEDNING I Danmark hører kultur og hverdagsliv sammen. Byerne, landskabet, skolerne, teknologien, videnskaben, kunsten og de måder,
Læs op på Dansk - Kapitel 4 Danmark og omverdenen Download audio INDLEDNING Omfanget af det internationale samarbejde er vokset siden afslutningen på 2. Verdenskrig. Ikke mindst ud fra et stærkt
Læs op på Dansk - Kapitel 3 Den Danske Økonomi Download audio INDLEDNING I følge IMF (Den Internationale Valutafond) er Danmark verdens 9. rigeste land ud af i alt 192 lande – og det tredje
Læs op på Dansk - Kapitel 2 Det Danske Demokrati Download audio INDLEDNING Det danske demokrati har udviklet sig gennem næsten 175 år. Det er blevet påvirket af begivenheder og politiske ideer i
Læs op på Dansk - Kapitel 1 Danmarks Historie Download audio INDLEDNING Det danske samfund har rødder, der rækker langt tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at kende for at forstå det