Kapitel 1. Danmarks Historie

Kapitel 1. Indeholder Danmarks Historie

1: Indledning. 2: Vikingetid. 3: Middelalder. 4: Reformation, svenskekrige og enevældens indførelse. 5: Søfartsnation og kolonimagt. 6: Oplysningstid og vejen til demokrati. 7: De slevigske krige. 8: Industrialiseringen og nye politiske bevægelser. 9: Verdenskrig, kriser og socialreformer. 10: Danmarkbesat af tyskland. 11: Kold krig, velfærd og ungdomsoprør. 12: Danmark i europa og oliekrise. 13: Danmark i det globale samfund.

DANMARK I DET GLOBALE SAMFUND (1990-) Danmarkshistorien har siden 1990 stået i globaliseringens tegn. Berlinmuren og Jerntæppet faldt, og nye konflikter brød ud. Kampen mod terrorisme har præget
DANMARK I EUROPA OG OLIEKRISE (1972-90) Danmark blev i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab, EF, der var forløberen for det nuværende EU. I begyndelsen af 1970’erne blev Danmark efter mange
KOLD KRIG, VELFÆRD OG UNGDOMSOPRØR (1945-72) Danmark ændrede sig meget i tiden efter 2. Verdenskrig. Danmark opgav sin traditionelle neutralitetspolitik og blev medlem af NATO i 1949. Også
DANMARK BESAT AF TYSKLAND (1940-45) Verdenskrig brød ud i september 1939, da det nazistiske Tyskland angreb Polen. Danmark var besat af Tyskland fra 1940 indtil krigens afslutning i 1945. Danmark
VERDENSKRIG, KRISER OG SOCIALREFORMER (1914-40) 1914-18 rasede 1. Verdenskrig mellem Europas stormagter. Danmark undgik at blive direkte involveret. De efterfølgende år blev præget af en højst
INDUSTRIALISERINGEN OG NYE POLITISKE BEVÆGELSER (1864-1914) Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund. Der kom gang i
DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, herunder Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, der følte sig henholdsvis
OPLYSNINGSTID OG VEJEN TIL DEMOKRATI (ca. 1700-1849) Oplysningstiden i 1700-tallets Europa var en tid, der var præget af store forandringer. Oplysningstiden byggede på den opfattelse, at
SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620) I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæiske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområder uden for
REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENEVÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700) Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. Det betød samtidig, at kongens magt blev meget større. Kirken,