Kapitel 1. Danmarks Historie

Kapitel 1. Indeholder Danmarks Historie

Læs op på Dansk - Kapitel 1 Danmarks Historie
 • 1.1: Indledning.
 • 1.2: Vikingetid.
 • 1.3: Middelalder.
 • 1.4: Reformation, svenskekrige og enevældens indførelse.
 • 1.5: Søfartsnation og kolonimagt.
 • 1.6: Oplysningstid og vejen til demokrati.
 • 1.7: De slevigske krige.
 • 1.8: Industrialiseringen og nye politiske bevægelser.
 • 1.9: Verdenskrig, kriser og socialreformer.
 • 1.10: Danmark besat af tyskland.
 • 1.11: Kold krig, velfærd og ungdomsoprør.
 • 1.12: Danmark i europa og oliekrise.
 • 1.13: Danmark i det globale samfund.
1.13 DANMARK I DET GLOBALE SAMFUND (1990-) Danmarkshistorien har siden 1990 stået i globaliseringens tegn. Berlinmuren og Jerntæppet faldt, og nye konflikter brød ud. Kampen mod terrorisme har
1.12 DANMARK I EUROPA OG OLIEKRISE (1972-90) Danmark blev i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab, EF, der var forløberen for det nuværende EU. I begyndelsen af 1970’erne blev Danmark efter
1.11 KOLD KRIG, VELFÆRD OG UNGDOMSOPRØR (1945-72) Danmark ændrede sig meget i tiden efter 2. Verdenskrig. Danmark opgav sin traditionelle neutralitetspolitik og blev medlem af NATO i 1949. Også
1.10 DANMARK BESAT AF TYSKLAND (1940-45) Verdenskrig brød ud i september 1939, da det nazistiske Tyskland angreb Polen. Danmark var besat af Tyskland fra 1940 indtil krigens afslutning i 1945.
1.9 VERDENSKRIG, KRISER OG SOCIALREFORMER (1914-40) 1914-18 rasede 1. Verdenskrig mellem Europas stormagter. Danmark undgik at blive direkte involveret. De efterfølgende år var præget af en højst
1.8 INDUSTRIALISERINGEN OG NYE POLITISKE BEVÆGELSER (1864-1914) Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund. Der kom gang
1.7 DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, herunder i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, der følte sig
1.6 OPLYSNINGSTID OG VEJEN TIL DEMOKRATI (ca. 1700-1849) Oplysningstiden i 1700-tallets Europa var en tid, der var præget af store forandringer. Oplysningstiden byggede på den opfattelse, at
1.5 SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620) I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæiske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområder uden for
1.4 REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENEVÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700) Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. Det betød samtidig, at kongens magt blev meget større.