Kapitel 2. Det Danske Demokrati

Kapitel 2. Indeholder Det Danske Demokrati

Læs op på Dansk - Kapitel 2 Det danskedemokrati

2.1. Indledning. 2.2. Den danske styreform. 2.3. Det danske retssamfund.

2.3.1 RETTIGHEDER I GRUNDLOVEN I et demokrati som det danske er der grænser for statens magt over for den enkelte borger. Borgerne har en række grundlæggende rettigheder, som staten skal
2.2.1. GRUNDLOVEN – DANMARKS FORFATNING Rammerne for det danske demokrati er fastlagt i Danmarks Riges Grundlov, som er Danmarks forfatning. Det er en ret kort tekst med i alt 89 paragraffer, der
2.1 INDLEDNING Det danske demokrati har udviklet sig gennem næsten 175 år. Det er blevet påvirket af begivenheder og politiske ideer i Danmark og i udlandet. Det danske folkestyre har meget til