Kapitel 2. Det Danske Demokrati

Kapitel 2. Indeholder Det Danske Demokrati 1. Indledning. 2. Den danskestyreform. 3. Det danskeretssamfund.

DET DANSKERETSSAMFUND 3.1. RETTIGHEDER I GRUNDLOVEN I et demokrati som det danske er der grænser for statens magt over for den enkelte borger. Borgerne har en række grundlæggende rettigheder, som
2.1. GRUNDLOVEN – DANMARKS FORFATNING Rammerne for det danske demokrati er fastlagt i Danmarks Riges Grundlov, Danmarks forfatning. Det er en ret kort tekst med i alt 89 paragraffer, der indeholder
KAPITEL 2. INDLEDNING Det danske demokrati har udviklet sig gennem mere end 170 år. Det er blevet påvirket af begivenheder og politiske ideer i Danmark og i udlandet. Det danske folkestyre har