Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal du bestå medborgerskabsprøven. Prøven indeholder 25 spørgsmål. For at bestå prøven skal man svare rigtigt på mindst 20 af de 25 spørgsmål. Spørgsmålene stilles på baggrund af danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie, som er en del af lærematerialet til medborgerskabsprøven. man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Medborgerskabsprøven bliver ligesom indfødsretsprøven afholdt to gange årligt.

 1. INDLEDNING

Læremateriale til Medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark Læremateriale til Medborgerskabsprøven er et læremateriale, som deltagere i Medborgerskabsprøven skal anvende i deres forberedelse til prøven. Lærematerialet omhandler de emner, som man kan få spørgsmål om til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet giver svar på de spørgsmål, man vil kunne få til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at Læremateriale til Medborgerskabsprøven er det eneste officielle materiale, som forbereder til Medborgerskabsprøven. Hvis der fx på internettet tilbydes andre forberedelsesmaterialer til Medborgerskabsprøven, er der tale om materialer, som ikke er godkendt af ministeriet. Disse materialer kan derfor ikke anvendes som et alternativ til Læremateriale til Medborgerskabsprøven. Læremateriale til Medborgerskabsprøven bliver kun offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside www.uim.dk og findes ikke i en trykt version. Læremateriale til Medborgerskabsprøven består af 25 fakta-ark om Danmark, der hvert omhandler ét afgrænset emne:

Udgivet i juni 2022

 • Fakta-ark 1: Skole
 • Fakta-ark 2: Uddannelse
 • Fakta-ark 3: Dagtilbud
 • Fakta-ark 4: Det danske arbejdsmarked
 • Fakta-ark 5: Dansk erhvervsliv
 • Fakta-ark 6: Det danske velfærdssamfund
 • Fakta-ark 7: Familieliv
 • Fakta-ark 8: Forenings- og fritidsliv
 • Fakta-ark 9: Sundhed og sygdom
 • Fakta-ark 10: Ligestilling
 • Fakta-ark 11: Demokrati og grundloven
 • Fakta-ark 12: Det danske retssamfund
 • Fakta-ark 13: Folketing og regering
 • Fakta-ark 14: Det lokale selvstyre
 • Fakta-ark 15: Folkestyret i praksis – Valg og partier
 • Fakta-ark 16: Borgernes rettigheder og pligter
 • Fakta-ark 17: Religion og kirke
 • Fakta-ark 18: Danmark og omverdenen
 • Fakta-ark 19: Danmarks geografi og befolkning
 • Fakta-ark 20: Danmarks historie
 • Fakta-ark 21: Dansk kultur
 • Fakta-ark 22: Traditioner og mærkedage
 • Fakta-ark 23: Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Fakta-ark 24: Diskrimination, antisemitisme, hadforbrydelser og ekstremisme
 • Fakta-ark 25: Klima
Et stort energiforbrug – ved afbrænding af kul, olie og gas (fossile brændsler) – inden for blandt andet produktion og transport har været afgørende for at skabe den store økonomiske vækst
Danmark er bygget på idealer om blandt andet frihed og demokrati. Disse er fastlagt i Danmarks grundlov. Grundloven bestemmer for eksempel, at man kan sige eller skrive, hvad man vil
I 1945, lige efter 2. Verdenskrig, blev Danmark medlem af FN*. I 1949, i starten af Den Kolde Krig*, blev Danmark medlem af NATO* sammen med blandt andet USA og en række andre vesteuropæiske lande.
Som i mange andre lande er der i Danmark en række dage i løbet af året, hvor man markerer fx kirkelige højtider eller historiske begivenheder, der har haft stor betydning for Danmark. Ofte hører
Der er en lang tradition for litteratur, teater, billedkunst, musik, arkitektur og film i Danmark. Dette fakta-ark handler om: Vigtige skikkelser fra dansk kultur 1700-tallet Ludvig Holberg
Nutidens Danmark dækker et areal på ca. 43.000 km2 og har et befolkningstal på ca. 5,9 mio. For 500 år siden var det anderledes. Dengang regerede den danske konge over et rige, der blandt andet
Danmark ligger i den nordlige del af Europa. Norge ligger nord for Danmark, og Sverige ligger nordøst for Danmark. Syd for Danmark ligger Tyskland og Polen. Færøerne og Grønland er med i det
Danmark er medlem af adskillige internationale organisationer. På den måde har Danmark indflydelse på verden uden for Danmark. Samtidig har beslutninger, der tages i de internationale
I Danmark kan man selv vælge religion, og man har ret til at dyrke sin religion, så længe man respekterer nogle grundlæggende regler. Man kan også frit vælge at skifte religion. Og man kan
Det danske samfund er et demokrati og et velfærdssamfund. Det betyder, at borgerne har en række rettigheder. For det første har borgerne demokratiske rettigheder, som omfatter politiske