Kapitel 6. Temaopslag

Temaopslag. Indeholder

Læs op på Dansk - Kapitel 6 Temaopslag
 • 6.1: Danmarks geografi
 • 6.2: Det danske flag
 • 6.3: Kongehuset
 • 6.4: Indvandring til danmark gennem tiderne
 • 6.5: Rigsfællesskabet mellem danmark, grønland og færøerne
 • 6.6: Danmark og norden
 • 6.7: Dansk videnskab og tænkning
 • 6.8: Kirke og religion i danmark
 • 6.9: Skikke og mærkedage
 • 6.10: N.f.s. grundtvig
 • 6.11: Skolegang og uddannelse i danmark
 • 6.12: Familie og familieliv
 • 6.13: Diskrimination, antisemitisme, hadforbrydelser og ekstremisme
 • 6.14: Ligestilling mellem kønnene
 • 6.15: Sundhed og sundhedsvæsen
 • 6.16: Klima
 • 6.17: Mediernes danmark
MEDIERNES DANMARK De første moderne danske aviser udkom i 1700-tallet. Berlingske Tidende, som stadig eksisterer under navnet Berlingske, udkom første gang i 1749. I begyndelsen bragte aviserne
KLIMA GLOBAL OPVARMNING – ET GLOBALT PROBLEM Forbrug af store mængder energi – i form af afbrænding af kul, olie og gas (samlet kaldet fossile brændsler) – inden for blandt andet produktion
SUNDHED OG SUNDHEDSVÆSEN Sundhed er et af de områder, som vælgerne synes, er allervigtigst. Sundhedsvæsenet er også det område – kun overgået af overførselsindkomsterne – som det
LIGESTILLING MELLEM KØNNENE Ligestilling mellem mænd og kvinder er i dag en af det danske samfunds grundværdier. Sådan har det ikke altid været. Der er stadigvæk udfordringer, men der er klart
DISKRIMINATION, ANTISEMITISME, HADFORBRYDELSER OG EKSTREMISME Danmark er bygget på idealer om blandt andet frihed og demokrati. Disse idealer er fastlagt i Danmarks forfatning, grundloven.
FAMILIE OG FAMILIELIV Familien har undergået store forandringer i Danmark gennem de seneste hundrede år. Især siden 1960’erne er familierne blevet påvirket af nye kulturelle strømninger og
SKOLEGANG OG UDDANNELSE I DANMARK Den danske skoles historie går tilbage til middelalderen. Ældst er de latinskoler, som omkring 1200 opstod i tilknytning til domkirkerne. Betegnelsen latinskole
N.F.S. GRUNDTVIG Præsten, salmedigteren og samfundsdebattøren Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) blev en central skikkelse i udviklingen af tænkning, kultur og foreningsliv i Danmark i
SKIKKE OG MÆRKEDAGE I Danmark fejrer man i løbet af året en række helligdage, mærkedage og særlige skikke. På mange af disse dage har børnene fri fra skole, og de voksne har fri fra arbejde.
KIRKE OG RELIGION I DANMARK Der er religionsfrihed i Danmark. Den sikrer, at borgerne har ret til at forene sig i trossamfund for at dyrke deres tro på den måde, de ønsker. Religionsfriheden blev