Fremsat forslag til krav om permanent ophold i Danmark

- Udgivet i Debatten af

Forslag til permanent ophold, skal hæves til 5 år.

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2022 om at ændre cirkulæreskrivelse om naturalisation, således at udlændinge, der søger dansk statsborgerskab, skal have haft permanent ophold i Danmark i mindst 5 år. Før man kan søge dansk statsborgerskab.

6884 personer i aldersgruppen 18-23 år fik dansk statsborgerskab i årene 2010-2020 Af disse var 6395 ikke-EU-borgere. Baseret på tal fra perioden 2010-2014 er 15 pct. af samtlige personer i aldersgruppen 18-23 år efterfølgende dømt for kriminalitet. Forslagsstillerne mener derfor, at cirkulæreskrivelsen om naturalisation skal skærpes, så perioden på permanent ophold, før man kan søge statsborgerskab, hæves fra i dag 1-2 år til 5 år

Kommentarer