Hvad er forskellen statsborgerret eller statsborgerskab?

- Udgivet i Dansk statsborgerskab af

Indfødsret er kort betegnelse for en anden formel for statsborgerskab eller statsborgerret. Begrebet kommer fra vores grundlov i 1665 også kaldt Kongeloven. Den første demokratiske grundlov blev indført 5.juni 1849. Der er ingen forskel i de tre betegnelser, indfødsret af indfødsretsloven ("Lov om dansk indfødsret"). Hvis du har dansk indfødsret, har man de samme rettigheder på linje med alle andre statsborgere i Danmark.

Statsborgerskabet give en følelse af at høre til og at man ikke er statsløs mere. Man kan godt mister sin danske indfødsret, hvis man også er statsborger i et andet land. En statsløs person betegnes som en, der ikke har statsborgerskab i noget land. Der gælder helt særlige regler for statsløse som er født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Kommentarer