3.4 ARBEJDSMARKED De fleste i den erhvervsaktive alder deltager på det danske arbejdsmarked. Det gælder både mænd og kvinder. I 2019 var 77,0 procent af mændene og 73,2 procent af kvinderne