ERHVERVSLIV 3.1. FRA LANDBRUGSSAMFUND TIL VIDENS- OG SERVICESAMFUND Ligesom de fleste andre velhavende lande har Danmark gradvist udviklet sig fra et landbrugssamfund til et industrisamfund og