INDLEDNING I Danmark hører kultur og hverdagsliv sammen. Byerne, landskabet, skolerne, teknologien, videnskaben, kunsten og de måder, danskere møder hinanden på, er blevet til igennem en lang
Kapitel 3. Indledning Ethvert samfund har kun begrænsede ressourcer (penge) – det gælder også rige lande som Danmark. Selve ordet ”økonomi” kommer fra græsk og betyder ”husholdning”,
KAPITEL 2. INDLEDNING Det danske demokrati har udviklet sig gennem mere end 170 år. Det er blevet påvirket af begivenheder og politiske ideer i Danmark og i udlandet. Det danske folkestyre har
Det danske samfund har rødder, der rækker langt tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at kende for at forstå det danske samfund, som det ser ud i dag. Velfærdssamfundet, det politiske