ARBEJDSMARKED De fleste i den erhvervsaktive alder deltager på det danske arbejdsmarked. Det gælder både mænd og kvinder. I 2019 var 77,0 procent af mændene og 73,2 procent af kvinderne
ERHVERVSLIV 3.1. FRA LANDBRUGSSAMFUND TIL VIDENS- OG SERVICESAMFUND Ligesom de fleste andre velhavende lande har Danmark gradvist udviklet sig fra et landbrugssamfund til et industrisamfund og
VELFÆRDSSAMFUNDET Det danske velfærdssamfund bygger på et princip om, at den enkelte borger har både rettigheder og pligter. Borgere, der opfylder visse betingelser, har ret til
Kapitel 3. Indledning Ethvert samfund har kun begrænsede ressourcer (penge) – det gælder også rige lande som Danmark. Selve ordet ”økonomi” kommer fra græsk og betyder ”husholdning”,