Undervisningsmateriale til Dansk Statsborger og Medborgerskab

Artikler om Dansk Statsborgerskab og Medborgerskab

I 1945, lige efter 2. Verdenskrig, blev Danmark medlem af FN*. I 1949, i starten af Den Kolde Krig*, blev Danmark medlem af NATO* sammen med blandt andet USA og en række andre vesteuropæiske lande.
Et stort energiforbrug – ved afbrænding af kul, olie og gas (fossile brændsler) – inden for blandt andet produktion og transport har været afgørende for at skabe den store økonomiske vækst
Danmark er bygget på idealer om blandt andet frihed og demokrati. Disse er fastlagt i Danmarks grundlov. Grundloven bestemmer for eksempel, at man kan sige eller skrive, hvad man vil
Der er en lang tradition for litteratur, teater, billedkunst, musik, arkitektur og flm i Danmark. Dette fakta-ark handler om: Vigtige skikkelser fra dansk kultur 1700-tallet Ludvig Holberg
Som i mange andre lande er der i Danmark en række dage i løbet af året, hvor man markerer fx kirkelige højtider eller historiske begivenheder, der har haft stor betydning for Danmark. Ofte hører
Det danske samfund er et demokrati og et velfærdssamfund. Det betyder, at borgerne har en række rettigheder. For det første har borgerne demokratiske rettigheder, som omfatter politiske
I Danmark kan man selv vælge religion, og man har ret til at dyrke sin religion, så længe man respekterer nogle grundlæggende regler. Man kan også frit vælge at skifte religion. Og man kan
Dette fakta-ark handler om: • Vigtige perioder, begivenheder og personer i Danmarks historie efter 1945 DEN KOLDE KRIG Efter 2. Verdenskrig stoppede Danmark sin neutralitetspolitik* og blev i 1949
Danmark er medlem af adskillige internationale organisationer. På den måde har Danmark indflydelse på verden uden for Danmark. Samtidig har beslutninger, der tages i de internationale
Danmark ligger i den nordlige del af Europa. Norge ligger nord for Danmark, og Sverige ligger nordøst for Danmark. Syd for Danmark ligger Tyskland og Polen. Færøerne og Grønland er med i det