SKOLEGANG OG UDDANNELSE I DANMARK Den danske skoles historie går tilbage til middelalderen. Ældst er de latinskoler, som omkring 1200 opstod i tilknytning til domkirkerne. Betegnelsen latinskole