DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, herunder Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, der følte sig henholdsvis