1.5 SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra ca. 1620) I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæiske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområder uden for