Loading...

  • 21 Jul, 2024

Betingelser & Vilkår


Danskstatsborger giver begrænset licens til at bruge denne app til personlige formål, eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig tilladelse fra danskstatsborger. Denne licens omfatter videresalg og kommerciel brug af denne app eller dets indhold, herunder indsamling af data, beskrivelser eller priser enhver afledt brug af denne app eller dets indhold enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre websites/apps eller enhver brug af data mining robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer. Denne app eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra danskstatsborger.dk.

Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information (omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra danskstatsborger og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse. Du må ikke anvende danskstatsborger navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra danskstatsborger. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens givet af danskstatsborger. Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til danskstatsborger website så længe linket ikke afbilder danskstatsborger, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller på anden vis negativ måde. Det er ikke tilladt at bruge danskstatsborger logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Parter og andre end danskstatsborger og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på denne app. Hertil kommer, at vi linker til andre firmaers websites. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse firmaer eller individer eller indholdet af deres websites. danskstatsborger påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3.part. Du bør selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

Informationer der opsamles? Information om vore kunder er en vigtig del af vores forretning, og vi hverken sælger eller bytter med andre. Vi deler kun kundeinformationerne med vore tilknyttede afdelinger som danskstatsborger ejer eller er en del af. Du godkender at alle dine personlige oplysninger ved registrering er 100% korrekte, og at du altid selv sørger for at dine data er opdateret. Dit password er en personlig kode, som du bedes behandle med forsigtighed, danskstatsborger kan ikke drages til ansvar for uregelmæssig brug af password. Beskyttelse af danskstatsborger og andre: Vi frigiver konto og andre personlige informationer, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov, eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring danskstatsborger, vore brugere eller andre. Herunder udveksling af informationer med andre selskaber, for at imødegå svindel og bedrageri f.eks. i forbindelse med kreditkort. danskstatsborger forbeholder sig ret til, ved overtrædelse af en normal færden på siden, med øjeblikkelig virkning at opsige og lukke kundens konto. Det er alene op til danskstatsborger's ledelse, at vurdere om et misbrug er sket.

Copyright Alt indhold på denne app, så som tekst, grafik, logo, ikoner, billeder, audio klip, digitale downloads, data, og software, tilhører danskstatsborger eller leverandører til danskstatsborger. Alt software anvendt på denne app tilhører danskstatsborger eller dets software leverandører. Vil du klage over disse retningslinjer, bedes du kontakte vores kundeservice. Der tages forbehold for: leveringssvigt, afgiftsændringer og trykfejl.

Service Vis du/i bruger nogle af vores service som er tilgængelig online, accepterer du hermed at modtage sms eller email fra vores leverandør og partner som er drevet eller ejet af danskstatsborger.