Loading...

  • 21 Jul, 2024

Fremmed i Danmark

Fremmed i Danmark

Er konklusionen så, at unge i Danmark stadig er fremmed i det land, man er født og opvokset i

Opvokset i Danmark, men er fremmed!

De Radikale har fremsat et lovforslag om, at børn og unge, der er født og opvokset her i Danmark skal have nemmere adgang til statsborgerskab, når de fylder 18 år eller består folkeskolens afgangseksamen.

I indfødsretsforordningen fra 1776 hvor en person født i Danmark automatisk erhvervet dansk statsborgerskab ved det fyldte 19. år, medmindre den pågældende forinden havde afgivet erklæring om ikke at ville erhverve dansk statsborgerskab. I §9 "Her fødte Børn, når de her i Staten forblive, tilhobe skal agtes og anses fuldkomne for Indfødte"

Venstre, De Konservative, LA, DF og NB er ikke enige i dette. De agte at herfødte børn, ikke anse de børn som fuldkomne indfødte.

I 1950 blev denne erstattet med en erklæringsordning for bl.a. alle udlændinge mellem 21 og 23 år, der var født i Danmark og vedblivende havde haft bopæl her. I 1999 blev erklæringsreglen strammet ved indførelse af vandelskrav. Og i 2004 blev erklæringsordningen så helt afskaffet undtagen for nordiske unge.

Så konklusionen må være at, unge i Danmark stadig er fremmed i det land, man er født og opvokset i.