Loading...

  • 21 Jul, 2024

Permanent Opholdstilladelse

Permanent Opholdstilladelse

Permanent opholdstilladelse også kaldet tidsubegrænset opholdstilladelse eller permanent visum Grundlæggende betingelser : Man skal være fyldt 18 år, bestået Prøve i Dansk 2, eller en tilsvarende prøve.

 

Permanent Opholdstilladelse

 

Du har mulighed for at få permanent opholdstilladelse i Danmark, når du opfylde en række kriterier.

Du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark i mindst 8 år. 
Hvis du opfylder de supplerende betingelser, skal du kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

Supplerende betingelser
Bestået prøve i dansk 3, arbejde i mindst fire år, bestået medborgerskabsprøven


Kriterier/betingelser

Du skal være over 18 år. 
Du skal have bopæl i Danmark.

Du må ikke have begået kriminalitet.
Du kan ikke få permanent opholdstilladelse, hvis du er idømt ubetinget fængselsstraf i mere end 6 måneder.

Du må ikke have gæld til det offentlige, uanset om der er aftalt en afdragsordning med det offentlige.
- Udbetalt børnebidrag
- Tilbagebetaling af boligstøtte
- Daginstitutionsbetaling
- Skatter og afgifter
- Kontanthjælp

Studielån (SU), Bank, Dagpenge, Pension er ikke gæld til det offentlige.

Du skal have været i ordinært fuldtidsarbejde, i mindst tre år og seks måneder. Ordinært arbejde er lønnet med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.

Dagpenge, Løntilskud, Ulønnet arbejde er ikke ordinært fuldtidsarbejde.

Du skal have bestået prøven i "Dansk 2" eller en tilsvarende danskprøve.
Tilsvarende danskprøve kan være FVU (folkeskolens 9.klasse) som er gratis.  

Permanent ophold er en forudsætning for at søge om statsborgerskab og dermed Dansk pas.

 

Indledning Til Permanent Opholdstilladelse

Lærematerialet til Medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark lærematerialet til Medborgerskabsprøven er et læremateriale, som deltagere i Medborgerskabsprøven skal anvende i deres forberedelse til prøven. Lærematerialet omhandler de emner, som man kan få spørgsmål om til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet giver svar på de spørgsmål, man vil kunne få til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at lærematerialet til Medborgerskabsprøven er det eneste officielle materiale, som forbereder til Medborgerskabsprøven. Hvis der fx på internettet tilbydes andre forberedelsesmaterialer til Medborgerskabsprøven, er der tale om materialer, som ikke er godkendt af ministeriet. Disse materialer kan derfor ikke anvendes som et alternativ til lærematerialet til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet til Medborgerskabsprøven bliver kun offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og findes ikke i en trykt version. Alt materiale fra danskstatsborger.dk tager kun udgangspunkt i dette materiale og har ikke andre spørgsmål der ikke omhandler noget fra lærematerialet. Lærematerialet til Medborgerskabsprøven består af 26 fakta-ark om Danmark, der hvert omhandler et afgrænset emne:

Udgivet i August 2023

Fakta-ark 01: Skole
Fakta-ark 02: Uddannelse
Fakta-ark 03: Dagtilbud
Fakta-ark 04: Det danske arbejdsmarked
Fakta-ark 05: Dansk erhvervsliv
Fakta-ark 06: Det danske velfærdssamfund
Fakta-ark 07: Familieliv
Fakta-ark 08: Forenings- og fritidsliv
Fakta-ark 09: Sundhed og sygdom
Fakta-ark 10: Ligestilling
Fakta-ark 11: Demokrati og grundloven
Fakta-ark 12: Det danske retssamfund
Fakta-ark 13: Folketing og regering
Fakta-ark 14: Det lokale selvstyre
Fakta-ark 15: Folkestyret i praksis – Valg og partier
Fakta-ark 16: Borgernes rettigheder og pligter
Fakta-ark 17: Religion og kirke
Fakta-ark 18: Danmark og omverdenen
Fakta-ark 19: Danmarks geografi og befolkning
Fakta-ark 20: Danmarks historie før 1945
Fakta-ark 21: Danmarks historie efter 1945
Fakta-ark 22: Dansk kultur
Fakta-ark 23: Traditioner og mærkedage
Fakta-ark 24: Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik
Fakta-ark 25: Diskrimination, antisemitisme, hadforbrydelser og ekstremisme
Fakta-ark 26: Klima