Loading...

  • 25 Jun, 2024

Indfødsretsprøve og Medborgerskabsprøven er Onsdag 27 November 2024 

Pris for tilmelding er 847,- kr. 

Indfødsretsprøven er et krav for at kunne opnå dansk statsborgerskab og dermed få et Dansk pas.

Hent vores træningsprogram i dag - Alt sammen i en app.

149kr      199kr
 

Den Officielle Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål.
35 af spørgsmålene tager udgangspunkt i lærematerialet, som du f.eks kan finde her på vores hjemmeside.
Herudover består prøven af.
5 spørgsmål om aktuelle nyheder, som kan omhandler samfundsforhold, politik og begivenheder
som har præget det danske nyhedsmedier.
5 spørgsmål om danske værdier, som kan omhandle ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og lovgivning.
For at bestå, skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, hvor de 4 ud af de 5 spørgsmålene om danske værdier skal være korrekt.

Man har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål.

Ansøgning til dansk statsborgerskab skal indgives til Udlændinge og Integrationsministeriet.
Den gennemsnitlige behandlingstid er lige nu cirka 22 måneder.
Hvis du lever op til kravene for at få dansk statsborgerskab, vil du komme på lovforslaget som normalt bliver fremsat i April og i Oktober.

 

Den Officielle Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal du bestå medborgerskabsprøven.
Prøven indeholder 25 spørgsmål. For at bestå prøven skal man svare rigtigt på mindst 20 af de 25 spørgsmål.
Spørgsmålene stilles på baggrund af danske folkestyre, hverdagsliv i Danmark, dansk kultur og dansk historie,
som er en del af lærematerialet til medborgerskabsprøven.
man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål.
Medborgerskabsprøven bliver ligesom indfødsretsprøven afholdt to gange årligt.

Medborgerskabsprøven er et krav for at kunne opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

 

Indledning

Lærematerialet til Medborgerskabsprøven - demokrati og hverdagsliv i Danmark læremateriale til Medborgerskabsprøven er et læremateriale, som deltagere i Medborgerskabsprøven skal anvende i deres forberedelse til prøven. Lærematerialet omhandler de emner, som man kan få spørgsmål om til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet giver svar på de spørgsmål, man vil kunne få til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lærematerialet til Medborgerskabsprøven er det eneste officielle materiale, som forbereder til Medborgerskabsprøven. Hvis der fx på internettet tilbydes andre forberedelsesmaterialer til Medborgerskabsprøven, er der tale om materialer, som ikke er godkendt af ministeriet. Disse materialer kan derfor ikke anvendes som et alternativ til lærematerialet til Medborgerskabsprøven. Lærematerialet til Medborgerskabsprøven bliver kun offentliggjort på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside og findes ikke i en trykt version. Alt materiale fra os af tager kun udgangspunkt i dette materiale og har ikke andre spørgsmål der ikke omhandler noget fra lærematerialet. Lærematerialet til Medborgerskabsprøven består af 26 fakta-ark om Danmark.


Grundlovsceremoni

Når din ansøgning om dansk statsborgerskab er færdigbehandlet af Udlændinge og Integrationsministeriet, skal du deltage i en grundlovsceremoni som finder sted 2 gange om året, som regel i April og Oktober.

Ved grundlovsceremonien skal du udvise respekt for danske værdier. Du skal derefter skrive under på at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier.

Du skal give håndtryk med borgmesteren eller rådmanden. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen vil herefter udlevere dit statsborgerretsbevis som det synlige bevis på, at du ved din deltagelse i ceremonien har erhvervet dansk statsborgerskab.

Du skal regne med at der går 1-2 uger fra din deltagelse, til du fremgår som dansk statsborger i det centrale personregister.
Du kan herefter bestille dit pas ved kommunens borgerservice.