Loading...

  • 15 Apr, 2024

Hvornår blev indfødsretsprøven indført?

Hvornår blev indfødsretsprøven indført?

I december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale

Hvornår blev indfødsretsprøven indført?

 

Hvornår blev indfødsretsprøven indført? I december 2005 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at for at opnå dansk statsborgerskab skulle alle udlændinge bestå en indfødsretsprøve, formålet var for at opnå statsborgerskab skulle dokumentere viden om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Indfødsretsprøve blev første gang afholdt d.15 maj 2007, og koster 600.kr for tilmelding. Denne 60 minutters prøven bestod af 40 spørgsmål, og for at bestå skulle man mindst have 28 spørgsmål korrekt.

Analyse og statistik af indfødsretsprøven fra 2007 til 2021

Opdelt i År, Bestod i %, Antal der i alt gik op til prøven. År 2007 var den nemmeste prøve, denne indfødsretsprøve finder du i vores App. OBS! Du kan ikke bruge disse svar i dag, da det er ændret siden år 2007. Men den er sjov at udforske.

2007 - 96.9% - 4262
2008 - 59.8% - 8798
2009 - 48.3% - 5316
2010 - 66.1% - 5898
2011 - 65.3% - 4366
2012 - 73.1 % - 4129
2013 - 75.9% - 4810
2014 - 86.1% - 7217
2015 - 93.2% - 9307
2016 - 49.3% - 5539
2017 - 51.8% - 6770
2018 - 55.0% - 7820
2019 - 55.2% - 7602
2020 - 62.3% - 7208
2021 - 53.6% - 7901