Loading...

  • 21 Jul, 2024

Hvornår blev indfødsretsprøven indført?

Hvornår blev indfødsretsprøven indført?

Indfødsretsprøve Historie. I december 2005 indgik VK regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at udlændinge skulle bestå en indfødsretsprøve

Historie om indfødsretsprøven?

Hvornår blev indfødsretsprøven indført? I december 2005 indgik VK regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at udlændinge skulle bestå en indfødsretsprøve for at opnå Dansk statsborgerskab.
Den første prøven blev første gang afholdt d.15 Maj 2007 med 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Fem spørgsmål omhandler aktuelle emner. Hvor mindst 32 ud af de 40 spørgsmål skal være besvaret korrekt. De fleste spørgsmål ligger stor vægt på Danmarks historie.
Tilmeldingen til den første prøve var 617,- kr. Hvor 97,4% af de 771 ansøgere bestod.

d.24 Nov. 2021 kom der 5 ekstra spørgsmål til prøven, om danske værdier.
I dag 2024 koster tilmeldingen til indfødsretsprøven 847,- kr.

Analyse og statistik af indfødsretsprøven fra 2007 til 2023

Opdelt i År, Bestod i %. År 2007 var den nemmeste prøve, denne indfødsretsprøve finder du i vores Apps og på vores Website. OBS! Du kan ikke bruge disse svar i dag, da det er ændret siden år 2007. Men de er sjove at udforske.


2007 - 97.4% 
2008 - 59.8% 
2009 - 48.3% 
2010 - 66.1% 
2011 - 65.3% 
2012 - 73.1% 
2013 - 75.9% 
2014 - 86.1% 
2015 - 93.2% 
2016 - 49.3% 
2017 - 51.8% 
2018 - 55.0% 
2019 - 55.2% 
2020 - 62.3% 
2021 - 53.6% 
2022 - 50,1%
2023 - 46,9%